ثبت ایده

جهت ثبت اطلاعات طرح خود و بهره مندی از خدمات مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی ایلام ، لطفا فیلد های زیر را با توجه و دقت تکمیل نمایید تا احتمال دعوت به مصاحبه حضوری و پذیرش طرح شما افزایش یابد. تکمیل همه قسمت ها الزامی می باشد!